Pomoc w pracach magisterskich

Końcowym odcinkiem pisania magisterki jest doprowadzenie do perfekcji jej formy. Chcemy, żeby wszystkie nagłówki wyglądały identycznie, ale również żeby bez zarzutu były takie detale jak spacje. Prace dyplomowe mają wszakże prezentować się doskonale. Tych przed chwilą wspomnianych tekst jest rzecz jasna kluczowa, ale również forma ma niebagatelne znaczenie.

Przed wydrukowaniem prace magisterskie należy skontrolować, lub nie ma w niej niepotrzebnych spacji lub enterów i lub rozdzielenie stron przeprowadzony jest w sposób prawidłowy. Dla tego celu należy mieć pożytek z ikonki - Pokaż wszystko umieszczonej w Narzędziach zasadniczych w Akapicie. Po kliknięciu ujrzymy, iż w dokumencie jest tak po prawdzie dużo więcej znaków, niż nam się wydawało.

Dzięki temu, iż zaobserwujemy w formie graficznej znaczniki akapitów i inne ukryte symbole formatowania mamy możliwość wykluczyć to, co niepotrzebne, skorygować to, co zostało błędnie zastosowane , a dodatkowo dodać to, o czym zapomnieliśmy w naszej roboty dyplomowej. Dzięki temu nasza robota dyplomowa będzie wyglądała dokładnie podobnie jak chcemy - nie zaskoczą nas podczas jej drukowania żadne niespodziewane przesunięcia tekstu.

Jeżeli z kolei dostrzegamy, że pomyliliśmy się w czynnościach wieńczących studia magisterskie nagminnie i nie mamy możliwość wszystkiego usuwać „na piechotę”, to można doświadczyć korzyści z użytecznej procedur Znajdowanie i zamienianie. Taką metodą mamy możliwość przykładowo zamienić w dokumencie dwie spacje na jedną. Wystarczy w pole Znajdź wpisać przy użyciu klawiatury dwie spacje, a w pole Zamień jedną. Po naciśnięciu modeli Zamień wszystko dokument będzie zmieniony, a my dowiemy się, jak wiele zmian zostało dokonanych.

Published by